یادداشت های پزشکی

دکتر گیتی سيدقياسی، جراح و متخصص زنان و زايمان، عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می ‌دهند
دکتر شاداب شاه‌علی، متخصص بهداشت باروری و عضو تيم تخصصی کلينيک سلامت جنسی مرکز درمان ناباروری ابن‌ سينا توضيح می…
دکتر نسيم ناصری، متخصص راديولوژی و سونوگرافی، عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌ سينا درباره چگونگی انجام عکس رنگی…
دکتر عليرضا حيدرنژاد، جنين‌شناس و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سينا درباره تجهيزات و فعاليت‌های پژوهشگاه تحقيقاتی جنين‌شناسی…
دکتر آسا يوسفی، متخصص بيماری های داخلی و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح مي دهند.
فعال شدن شيفت عصر کلينيک‌ها و خدمات پاراکلينيکی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا
صفحه1 از29