یادداشت های پزشکی

دکتر سهيلا عارفي، جراح و متخصص زنان و عضو تيم تخصصي مرکزدرمان ناباروري ابن‌‌سينا توضيح مي‌دهند.
دکتر سهيلا انصاری پور، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصي مرکز درمان ناباروری ابن‌‌سينا درباره محدوديت های فعاليت مراکز درمان…
دکتر سهيلا انصاری پور، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصي مرکز درمان ناباروری ابن‌‌سينا درباره محدوديت های فعاليت مراکز درمان…
دکتر آتوسا کريمی، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می‌دهند.
دکتر آتوسا کريمی، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می‌دهند.
دکتر سعيدرضا غفاری، متخصص ژنتيک و مسئول کلينيک سلامت مادر، جنين و نوزاد مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می‌دهند.
صفحه4 از29