کلینیک دردهای لگنی، اندومتریوز و لاپاروسکوپی پیشرفته


شماره تماس مرکز درمان ابن سینا 02123519 داخلی 812
(کلینیک دردهای لگنی، اندومتریوز و لاپاروسکوپی پیشرفته)

ارائه دهنده خدمات

ما یک تیم عالی از ارائه دهندگان مراقبت های بسیار ماهر ، باتجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما سابقه ای بی نظیر برای مطابقت با انتظارات ، نیازها و استانداردهای شما حفظ می کنیم. با ارائه دهندگان خدمات مراقبت ما در اینجا ملاقات کنید.