برنامه های آموزشی

معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کند:*سلامت جنسی در اندومتریوز(ظرفیت محدود)یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ لغایت ۱۳جهت ثبت…
به استحضار می رساند جهت شرکت در وبینار درمان اندومتریوز و چالشهای آن مورخ ۱۴/۱۲/۹۹ساعت۱۳:۳۰لغایت۱۶:۳۰ اقدامات زیر به عمل آید…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کند:*نگاهی بر جنبه های مختلف درمان ناباروری و چالش های آن(ظرفیت محدود)١ اسفند…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کند:*وبینار لاپاروسکوپی پایه در جراحیهای لاپاراسکوپی اندومتریوز*(ظرفیت محدود)١ اسفند ماه ١٣٩٩ ساعت ۱۰…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کند:*وبینار کارتیمی در جراحی های لاپاروسکوپی اندومتریوز*(ظرفیت محدود)١١ دی ماه ١٣٩٩ ساعت ١۴جهت…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کند:*وبینار سلامت جنسی در سرطان*با امتیاز بازآموزی(ظرفیت محدود)سه شنبه ۴ آذر ماه ١٣٩٩…