برنامه های آموزشی

سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروریبرنامه تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سیناگروه هدف: زنان و زایمان - بهداشت باروری…
سمینار کاربرد سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در درمان ناباروری زمان برگزاری: 14 و 15 مردادماه 1400 دارای امتیاز آموزش…
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند وبینار فارماکوویژیلانس و گزارش دهی عوارض ناخواسته…
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند وبینار سقط و انواع آن با امتیاز…
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کند گفت و گوی لایو با عنوان تعیین…
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کند گفت و گوی لایو با موضوع: اهداء…
صفحه3 از7