زمان بندی پزشکان و متخصصان

جدول زمانبندی پزشکان و متخصصان مرکز

زمان بندی متخصصین بر اساس کلینیک ها

ناباروری زنان

صبح:

شنبه دکتر محمدزاده - دکتر طرازی - دکتر معترف - دکتر اکبری - دکتر عارفی - دکتر ظفردوست
یکشنبه دکتر ظفردوست - دکتر شفیقیان - دکتر ذوالقدری - دکتر ذنوبی - دکتر کریمی - دکتر شه بخش - دکتر مختار - دکتر انصاری پور
دوشنبه دکتر معترف - دکتر مختار - دکتر کریمی - دکتر محمد اکبری - دکتر انصاری پور - دکتر ظفردوست
سه شنبه دکتر طاهری - دکتر ذوالقدری - دکتر طرازی - دکتر ظفردوست - دکتر شه بخش - دکتر عارفی
چهارشنبه دکتر محمدزاده - دکتر ذنوبی - دکتر معترف - دکتر اکبری - دکتر انصاری پور - دکتر شفیقیان - دکتر مختار
پنجشنبه دکتر طاهری - دکتر کریمی - دکتر شه بخش - دکتر مختار - دکتر امیرعجم

عصر:

شنبه دکتر اکبری - دکتر منتظری - دکتر امیرعجم - دکتر شه بخش
یکشنبه دکتر شه بخش - دکتر کریمی - دکتر محسنی
دوشنبه دکتر اکبری - دکتر منتظری - دکتر کریمی
سه شنبه دکتر شه بخش - دکتر محسنی - دکتر منتظری
چهارشنبه دکتر اکبری - دکتر منتظری

ناباروری مردان

صبح:

شنبه دکتر امیرجنتی - دکتر سلطان زاده
یکشنبه دکتر امیرجنتی
دوشنبه دکتر آراسته - دکتر آبادپور
سه شنبه دکتر سلطان زاده - دکتر اخوی زادگان
چهارشنبه دکتر امیرجنتی - دکتر آبادپور
پنجشنبه دکتر امیرجنتی - دکتر آراسته

عصر:

شنبه دکتر آراسته
یکشنبه دکتر اخوی زادگان
دوشنبه دکتر اخوی زادگان
سه شنبه دکتر آراسته - دکتر آبادپور
چهارشنبه دکتر آبادپور

صبح

شنبه خانم دکتر توکلی - خانم دکتر یوسفی - خانم دکتر گیاهی - آقای دکتر قربانی - خانم دکتر خالق نژاد - خانم دکتر رنجبران
یکشنبه خانم دکتر توکلی - خانم دکتر یوسفی - خانم دکتر گیاهی - آقای دکتر قربانی - خانم دکتر مولوی - آقای دکتر کاظمیان - آقای دکتر چمنی
دوشنبه خانم دکتر توکلی - خانم دکتر جعفری - خانم دکتر ثقه الاسلامی - خانم دکتر گیاهی - خانم دکتر خرسند - خانم دکتر رنجبران
سه شنبه خانم دکتر توکلی - آقای دکتر جعفری - خانم دکتر اشرف گنجوی - خانم دکتر گیاهی - خانم دکتر رنجبران
چهارشنبه خانم دکتر توکلی - خانم دکتر آزادی - خانم دکتر ثقه الاسلامی - خانم دکتر گیاهی - آقای دکتر قربانی - خانم دکتر خالق نژاد - خانم دکتر رنجبران
پنجشنبه آقای دکتر صفرنژاد - خانم دکتر گیاهی

عصر

شنبه خانم دکتر مفتخری - خانم دکتر کمالی - خانم دکتر مژگان باقری
یکشنبه آقای دکتر صفرنژاد
دوشنبه خانم دکتر مفتخری
سه شنبه آقای دکتر صفرنژاد
چهارشنبه خانم دکتر مفتخری - خانم دکتر مژگان باقری

صبح

شنبه خانم دکتر قهاری - آقای دکتر خالق نژاد
یکشنبه خانم دکتر محفوظ
دوشنبه آقای دکتر شیراحمد
سه شنبه خانم دکتر اکبری کیا
چهارشنبه خانم دکتر گرامی - خانم دکتر اکبری کیا - خانم دکتر نظری

عصر

شنبه خانم دکتر نظری
یکشنبه خانم دکتر اصفهانی - خانم دکتر ناصری
دوشنبه خانم دکتر اصفهانی - خانم دکتر نظری - آقای دکتر بیطرفان
سه شنبه خانم دکتر اصفهانی - خانم دکتر ناصری - خانم دکتر خالق نژاد
چهارشنبه خانم دکتر نظری
پنجشنبه خانم دکتر اصفهانی

صبح

شنبه دکتر شهرزاد هاشمی
سه شنبه دکتر شهرزاد هاشمی

صبح

شنبه دکتر بهزاد قربانی
یکشنبه دکتر بهزاد قربانی، دکتر حمید مهرابی کلی بیکی
دوشنبه دکتر بهزاد قربانی، دکتر سعید آراسته، دکتر ثقه الاسلامی
سه شنبه  
چهارشنبه دکتر ثقه الاسلامی
پنجشنبه دکتر سعید آراسته، دکتر شاداب شاه علی

عصر

شنبه دکتر سعید آراسته
یکشنبه دکتر سعید آراسته، دکتر مرجان اخوان امجدی
دوشنبه دکتر سعید آراسته، دکتر مریم نکولعل تک
سه شنبه  
چهارشنبه دکتر مرجان اخوان امجدی
پنجشنبه  

صبح

شنبه دکتر اعظم السادات مهدوی
یکشنبه دکتر رکسانا کارگر، دکتر عاطفه گرگین
دوشنبه دکتر خدیجه شادجو
سه شنبه دکتر رکسانا کارگر، دکتر عاطفه گرگین
چهارشنبه دکتر رویا پادمهر
پنجشنبه دکتر رکسانا کارگر، دکتر عاطفه گرگین

صبح

شنبه دکتر سهیلا عارفی
سه شنبه دکتر سهیلا عارفی

عصر

دوشنبه دکتر سیمین ظفردوست
چهارشنبه دکتر سیمین ظفردوست

صبح

یکشنبه دکتر سیما مولوی
دوشنبه دکتر طیبه نیکوخرسند
چهارشنبه دکتر نسیبه خالق نژاد
مرکز درمان ابن سینا

مرکز فوق تخصصی
درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا،
شعبه تهران خیابان شریعتی,
نبش خیابان یخچال پلاک 97
آدرس در گوگل مپ

info@avicennaclinic.ir
خط ویژه - 02123519

ساعات کار

شنبه : 8صبح تا 8عصر
یکشنبه : 8صبح تا 8عصر
دوشنبه : 8صبح تا 8عصر
سه شنبه : 8صبح تا 8عصر
چهارشنبه : 8صبح تا 8عصر
پنجشنبه : 8صبح تا 1عصر

نماد اعتماد الکترونیکی