کلینیک درمان ناباروری

دکتر افسانه محمدزاده مدیر کلینیک ناباروری


این کلینیک دارای پنج گروه تخصصی زنان و زایمان، آندرولوژی، ایمونولوژی، جنین شناسی و ژنتیک، همراه با خدمات تشخیصی مرتبط با آنها می باشد که حضور زن و شوهر در روند درمان، الزامی است.

ارائه دهنده خدمات

ما یک تیم عالی از ارائه دهندگان مراقبت های بسیار ماهر ، باتجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما سابقه ای بی نظیر برای مطابقت با انتظارات ، نیازها و استانداردهای شما حفظ می کنیم. با ارائه دهندگان خدمات مراقبت ما در اینجا ملاقات کنید.