نحوه ارسال

لطفا ابتدا فایل فرم استخدام را دانلود کنید و پس از تکمیل اطلاعات،فرم تکمیل شده را اسکن و به ایمیل job@avicennaclinic.ir ارسال کنید.

همکاری و استخدام

خدمات خانم جهت اتاق عمل
لطفا ابتدا فایل فرم استخدام را دانلود کنید و پس از تکمیل اطلاعات،فرم تکمیل شده را اسکن و به ایمیل job@avicennaclinic.ir ارسال کنید.لطفا ابتدا فایل فرم استخدام را دانلود کنید و پس از تکمیل اطلاعات،فرم تکمیل شده را اسکن و به ایمیل job@avicennaclinic.ir ارسال کنید.
کارشناس پرستاری (پایان طرح الزامی است)
کارشناس مامایی
جذب نیروی بیهوشی
فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی، زیست شناسی سلولی و مولکولی و ژنتیک
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در حوزه بیوتکنولوژی
محققان و فناوران حوزه بیوتکنولوژی
فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت بازاریابی و کسب و کار
متصدی تاسیسات
فراخوان جذب کارورز

فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان دعوت به همکاری

فراخوان دعوت به همکاری