مرکز فوق تخصصی درمان ناباروی و سقط مکرر ابن سینا

کمیسیون موارد خاص
در این کمیسیون جمعی از متخصصان زنان و زایمان، جنین ­­شناسی، آندرولوژی و ژنتیک به بررسی موارد خاص درمان ناباروری می ­پردازند. در برخی موارد، به دلیل پیچیدگی­ هایی که در روند تشخیص علت و یا نحوۀ درمان زوجین وجود دارد، درمان ناباروری در چهارچوب دستورالعمل­ های تعریف ­شدۀ مرکز امکان­ پذیر نیست. در این موارد، تصمیم­ گیری دربارۀ روند درمانی زوجین نیازمند هم فکری جمعی از متخصصان و مشاوران در کنار یکدیگر و در جلسات مشترک است تا بهترین و مناسب­­ ترین روش درمانی برای زوجین انتخاب شود. این کمیسیون هر ماه در دو نوبت تشکیل می­ شود.
+
+
+
+
+
کمیسیون ناباروری
کمیسیون سقط مکرر
کمیسیون Morbidity
کمیسیون توأم درمان های جایگزین و اخلاق
کمیسیون سلامت مادر، جنین و نوزاد
کمیسیون آزمایشگاه مرجع سرطان
کمیسیون پژوهشی
کمیسیون آموزش