ناصر امیرجنتی

ناصر امیرجنتی

متخصص

تخصص

ناباروری مردان

اطلاعات تماس

info@avicennaclinic.ir

زمان های قابل انتخاب

درباره متخصص

دکتر ناصر امیرجنتی متخصص ناباروری مردان

نام: ناصر
نام خانوادگي: اميرجنتي
* رشته تحصيلي: ارولوژي
مقطع تحصيلي: بورد تخصصي
دانشگاه محل فارغ التحصيلي: شهيد بهشتي
سال فارغ التحصيلي (خورشيدي): 1381
ساير مدارک يا تخصص ها:
* کلينيک محل فعاليت در مرکز درمان: کلينيک آندرولوژي
شروع فعاليت در مرکز درمان: سال 1381
سوابق کاري: از سال 1381 تاکنون عضو هيأت علمي مرکز ابن سينا