افسانه محمدزاده

افسانه محمدزاده

متخصص

تخصص

ناباروری زنان

اطلاعات تماس

info@avicennaclinic.ir

زمان های قابل انتخاب

درباره متخصص

دکتر افسانه محمدزاده متخصص ناباروری زنان

نام: افسانه
نام خانوادگي: محمدزاده
* رشته تحصيلي: زنان و زايمان
مقطع تحصيلي: تخصص
دانشگاه محل فارغ التحصيلي: علوم پزشکي شهيد بهشتي
سال فارغ التحصيلي (خورشيدي): 1375
ساير مدارک يا تخصص ها: فلوشيپ ناباروري - سال 1380
* کلينيک محل فعاليت در مرکز درمان: کيلنيک ناباروري
شروع فعاليت در مرکز درمان: از سال 1382
سوابق کاري: مقام اول بورد تخصصي زنان و زايمان در کل کشور، 19 سال فوکوس کاري روي IVF و ناباروري