برنامه های آموزشی

جراحی های زنده، کارگاه و سخنرانی های علمی آموزشی

برنامه های آموزشی

پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کندوبینار بهبود کیفیت زندگی و مراقبت های…
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کند مشاوره آنلاین با موضوع (واکسیناسیون کرونا) در…
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کندسمپوزیوم مدیریت زخم جراحیبا امتیاز بازآموزیزمان و روز…
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کندسمپوزیوم عوامل موثر در لانه گزینیبا امتیاز بازآموزیزمان…
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کندوبینار ارتباط ناباروری مردان با کرونابا امتیاز بازآموزیزمان…
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کندوبینار بیهوشی و بیماری های همراهبا امتیاز بازآموزیزمان…
صفحه7 از24
Image

مرکز فوق تخصصی
درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا،
شعبه تهران خیابان شریعتی,
نبش خیابان یخچال پلاک 97

info@avicennaclinic.ir
خط ویژه - 02123519

ساعات کار

شنبه : 8صبح تا 8عصر
یکشنبه : 8صبح تا 8عصر
دوشنبه : 8صبح تا 8عصر
سه شنبه : 8صبح تا 8عصر
چهارشنبه : 8صبح تا 8عصر
پنجشنبه : 8صبح تا 1عصر

اطلاعات بیشتر ...