برنامه های آموزشی

مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کند گفت و گوی لایو با موضوع: درمان…
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند وبینار تشخیص آزمایشگاهی ویروس کرونا با…
پژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند وبینار سندروم تخمدان پلی کیستیک و روش…
مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا برگزار می کند گفت و گوی لایو با موضوع (پرسش…
پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی با همکاری پژوهشگاه ابن سینا برگزار میکند محور علمی وبینار: جایگزین حیوانات آزمایشگاهی در پژوهش و…
سمپوزیوم تازه های باروری و ناباروریبرنامه تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سیناگروه هدف: زنان و زایمان - بهداشت باروری…
صفحه7 از12