برنامه های آموزشی

سمپوزیوم یک دهه دستاوردهای علمی و بالینی کلینیک اندومتریوز ابن سینا گروه هدف: متخصصان زنان، متخصصان اورولوژی، متخصصان جراحی عمومی…
گفتگوی لایو کمپین حمایت از زوج های نابارور عوامل خطر ابتلا به ناباروری و راهکارها با حضور : سرکارخانم دکتر…
سمپوزیوم یکروزه کاربرد سلول های بنیادی در درمان ناباروری بانوان زمان و روز برگزاری: 24 تیرماه 1400، ساعت 9 الی…
تازه های باروری و ناباروریبرنامه تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینازمان و روز برگزاری: جمعه، 31 اردیبهشت ماه 1400،…
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کندوبینار مهارتهای زندگی و نقش آن در…
پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی - ابن سینا برگزار می کند وبینار نحوه مدیریت و گزارش دهی…
صفحه5 از7