برنامه های آموزشی

معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کندجهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی برنامه، می توانید از ساعت ٨…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کندجهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی برنامه، می توانید از ساعت ٨…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کندجهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی برنامه، می توانید از ساعت ٨…
تازه های باروری و ناباروری (برنامه تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا) معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کند جهت ثبت نام و دریافت اطلاعات تکمیلی برنامه، می توانید از ساعت…
معاونت آموزشی پژوهشگاه ابن سینا برگزار می کند:*سلامت جنسی در اندومتریوز(ظرفیت محدود)یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۱۱ لغایت ۱۳جهت ثبت…
صفحه6 از7