یادداشت های پزشکی

دکتر لادن گياهي، متخصص تغذيه و عضو تيم تخصصي مرکز درمان ناباروري ابن‌سينا توضيح مي‌دهند.
 دکتر سعيد بی طرفان، فوق تخصص قلب کودکان و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می دهند.
 دکتر سعيد بی طرفان، فوق تخصص قلب کودکان و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا توضيح می دهند.
دکتر سعيد بي‌طرفان، فوق تخصص قلب کودکان و عضو تيم تخصصي مرکز درمان ناباروري ابن‌سينا توضيح مي‌دهند.
نخستین مواجهۀ یک زوج با مشکل ناباروری؛ خانم و آقای وفایی، از مراجعان مرکز درمان ناباروری ابن‌ سینا روایت می‌کنند.
لاپاراسکوپی یک روش جراحی کم‌تهاجمی است که در قیاس با روش قدیمی و تهاجمی لاپاراتومی عوارض بسیار کمتری دارد. در…
صفحه6 از29