یادداشت های پزشکی

دکتر آسا يوسفی، متخصص بيماری‌های داخلی و عضو تيم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سينا
دکتر ناصر اميرجنتی، جراح و متخصص اورولوژی و مدير گروه مردان کلينيک ناباروری مرکز درمان ناباروری ابن سينا درباره عمل…
دکتر افسانه شه‌بخش، جراح و متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصي مرکز درمان ناباروری ابن‌سينا به…
دکتر خديجه شادجو، فلوشيپ لاپاراسکوپی پيشرفته و مدير گروه زنان کلينيک اندومتريوز مرکز درمان ناباروری ابن سينا توضيح می‌دهند.
1398 توضيح دکتر رکسانا کارگر و دکتر عاطفه گرگين، فلوشيپ ناباروری و عضو تيم تخصصي کلينيک اندومتريوز مرکز درمان ناباروری…
کلينيک اندومتريوز مرکز درمان ناباروري ابن‌سينا ویدئو برای سال 1398 می باشد
صفحه3 از29