پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریS7YP0POO
تاریخ1400-02-21 01:27:17
پرسشسلام. تو مرکز تعیین جنسیت انجام میدین؟ هزینه اش چقدره(تقریبی)؟ بیمه تکمیلی پوشش میده؟ شرایط خاصی داره؟
پاسخسلام
در مرکز درمان ابن سینا تعیین جنسیت به روش میکرواینجکشن انجام میشود .تعیین جنسیت تحت پوشش بیمه نمیباشد . در مورد میزان هزینه ها و شرایط آن با واحد ژنتیک به داخلی ۸۱۴و ۸۱۵ تماس بگیرید