پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریF25Q6Y42
تاریخ1400-02-12 12:33:04
پرسشسلام وقت بخیر .هزینه ی آزمایش ژنتیک چقدره.با مرکز که تماس میگیرم تلفن دائما اشغال بوده وکسی پاسخگو نیست.ممنون
پاسخسلام در رابطه با هزینه آزمایش ژنتیک با صندوق واحد مالی به داخلی ۳۱۹ و ۳۲۰ تماس بگیرید .در صورت اشغال بودن داخلی با واحد ژنتیک به داخلی ۸۱۴و۸۱۵ تماس بگیرید