پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریNE5KYYLH
تاریخ1400-02-02 09:52:44
پرسشسلام من ۲ مرتبه باردار شدم در بارداری اول قلب جنین به تشخیص پزشک به علت مکان نامناسب رویان در دهانه رحم تشکیل نشد و سقط شد در بارداری دوم از هفته پنجم دچار لکه بینی شدم و تحت نظر پزشک قرار گرفتم که علت هماتوم پشت جفت تشخیص داده شد و سه مرتبه دچار خونریزی شدید در هفته های ۹ و ۱۰ و ۱۲شدم با انجام سونوگرافی های متعدد متوجه کاهش طول سرویکس به عدد ۹شدیم که پزشک اقدام عمل جراحی سرکلاژ در هفته۱۹کرد ولی بیست روز بعد از آن دچار درد شدید در ناحیه شکم و کمر شدم که با مرجعه به بیمارستان جنین سقط شد.
پاسخسلام با توجه به اینکه یک بار سقط داشته و یک زایمان زودرس در هفته ۲۲ بارداری داشته اید باید قبل از اقدام به بارداری توسط فوق تخصص پره ناتولوژی ویزیت شوید تا پس از بررسی تمامی شرایط شما درمان های لازم قبل و در حین بارداری جهت شما انجام گردد.تا به امید خدا مشکل فوق برایتان تکرار نشود