پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریQXKW6NQE
تاریخ1400-01-23 10:23:16
پرسشسلام من یک بارداری ناموفق داشتم وفرزندم را چهل وهشت ساعت بعد از به دنیا امدنش از دست دادم. بعد از مشخص شدن علت فوت و گذشت شش ماه دکتر اجازه اقدام مجدد داد.طی یکی دوماه یعنی از دی ماه به دلیل استرس اقدامم نتیجه نداد و پریود شدم این ماه رفتم دکتر گفت این ماه هم اقدام کن واگر نتیجه نداد ماه بعد از روز سوم پریود لتروزول بخور واقدام کن واگر نتیجه نداد ماه بعد برو عکس رنگی وهمسرم هم ازمایش اسپرم دهد.میخواهم بدانم ایا کسی که یک بار بدون هیچ گونه مشکلی باردار شده امکان مشکل باردار شدنش چقدر است؟
پاسخسلام
ناباروری ودو نوع میباشد
نوع اول ناباروری اولیه است که فرد سابقه بارداری قبلی ندارد و نوع دوم آن ناباروری ثانویه میباشد که افرادی را شامل می‌شود که فرد سابقه بارداری و یا فرزند دارد اما در اقدام مجدد بارداری اتفاق نمی افتد.درصد بارداری ثانویه خیلی کمتر از اولیه است اما آمار دقیقی وجود ندارد.