پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریKLAJ452A
تاریخ1400-03-10 23:03:44
پرسشتو جواب یکی از آزمایشهام نوشته "تسویه نشده " . نمیتونم دانلودش کنم این یعنی چی ؟
پاسخسلام، جهت اطلاع از علت شرایط ایجاد شده فوق با پذیرش آزمایشگاه به داخلی ۳۳۳ تماس بگیرید