پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریEM9NC3OG
تاریخ1400-01-01 11:46:53
پرسشبا سلام خانم ۲۷ ساله هستم روز ۱۶ اسفند دو تا انتقال جنین داشتم توسط خانم دکتر کریمی واسه ۳۰ اسفند آزمایش بتا نوشته بود که به دو روز باز این آزمایش و تکرار کنم که به علت تعطیلی آزمایشگاه ها و در بیمارستان آزمایش خون دادم جوابش مثبته ولی عدد و بهم نگفتن حالا خیلی استرس داشتم که دارو هام و چجوری مصرف کنم واسه قطع یا اضافه کردنش موندم ممنون راهنماییم کنید
پاسخلطفا در اولین زمان با واحد بارداری به شماره داخلی ۸۲۳ تماس بگیرید تا با توجه به شرایط پرونده و شرایط کنونی خودتان شما را راهنمایی کنند