خدمات درمانی

خدمات درمانی شامل :

  • لاپاروسکوپی
  • هیستروسکوپی
  • لاپاراهیستروسکوپی
  • واریکوسلکتومی
  • استحصال اسپرم از بیضه و اپیدیدیم (PESA/TESE)
  • تعیین جنسیت جنین
  • تزريق اسپرم داخل تخمك (ICSI)
  • بخش جنین شناسی

ارائه دهنده خدمات

ما یک تیم عالی از ارائه دهندگان مراقبت های بسیار ماهر ، باتجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما سابقه ای بی نظیر برای مطابقت با انتظارات ، نیازها و استانداردهای شما حفظ می کنیم. با ارائه دهندگان خدمات مراقبت ما در اینجا ملاقات کنید.