خدمات مشاوره ای

خدمات مشاوره ای شامل :

  • مشاورۀ جنین شناسی
  • مشاوره ایمونولوژی
  • مشاوره داخلی- غدد
  • مشاوره روانپزشکی و روانشناسی
  • مشاوره ژنتیک
  • مشاوره های تخصصی
  • مشاوره تغذیه

دکتر لادن گیاهی - متخصص تغذیه
رژیم غذایی قبل از انتقال جنین

ارائه دهنده خدمات

ما یک تیم عالی از ارائه دهندگان مراقبت های بسیار ماهر ، باتجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما سابقه ای بی نظیر برای مطابقت با انتظارات ، نیازها و استانداردهای شما حفظ می کنیم. با ارائه دهندگان خدمات مراقبت ما در اینجا ملاقات کنید.