پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریR580T2SZ
تاریخ1400-03-05 12:18:40
پرسشآیا مرکز ابن سینا با بیمه دانا قرارداد دارد؟
پاسخسلام لطفا با واحد بیمه مرکز به شماره داخلی ۳۱۳ تماس بگیرید ... شماره مرکز درمان ابن سینا ۰۲۱۲۳۵۱۹ میباشد