پیگیری پرسش های ارسال شده

بازگشت به لیست پرسش جدید

شماره پیگیریQ03UTZ3K
تاریخ1400-03-01 21:23:03
پرسشسلام وقت بخیر
شما با چه بیمه هایی کار میکنید؟
پاسخبا سلام، جهت اطلاع از واحدهای بیمه طرف قرارداد با مرکز با شماره ۰۲۱۲۳۵۱۹ داخلی ۳۱۳ (واحد بیمه )تماس بگیرید یا به آدرس https://www.avicennaclinic.ir/fa/about/insurance مراجعه فرمایید.