رفتن به محتوای اصلی

فرم جستجو

متخصصین | مرکز فوق‌تخصصی ابن‌سینا

تیم تخصصی

تیم حرفه ای ابن سینا

ابن سینا، مرکز درمانی فوق تخصصی ارائه دهنده خدمات باروری، بهداشت باروری و درمان ناباروری

بهرنگ
آبادپور

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

محمد مهدی
آخوندی

جنین شناس

سعید
آراسته

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

فروغ
آزادی

متخصص داخلی - غدد

حسین
آصف جاه

جراح و متخصص زنان و لاپاراسکوپی

فاطمه
ارجمند

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

سرور
اسدی

متخصص عفونی

محمدرضا
اکبری

متخصص عفونی

ناصر
امیر جنتی

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

سهیلا
انصاری پور

متخصص سقط مکرر
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

زهره
بهجتی اردکانی

متخصص پزشکی اجتماعی

لیلا
بیانی

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

رویا
پادمهر

متخصص زنان و زایمان، گرایش اندومتریوز

مریم
توکلی

ایمنی شناس (ایمونولوژیست)

راحله
توکلی

خون شناس (آنکلوژیست)

پروین
جابری پور

متخصص زنان و زایمان

علیرضا
جعفری

متخصص داخلی - غدد

شیدا
جوهری

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

علیرضا
چمنی

متخصص بیهوشی

احمد
حجازیان

متخصص بیهوشی

فاطمه
حسینی نسب

پزشک عمومی

مهناز
حیدری

شاهین
خزعلی

جراح و متخصص زنان و لاپاراسکوپی

مژده
ذنوبی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

ژاله
ذوالقدری

محمد
راسخ

متخصص حقوق و اخلاق پزشکی

فاطمه
رحیمی شعرباف

فوق تخصص پره ناتولوژی

فاطمه
رزاقی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان
متخصص سقط مکرر

مریم
رفعتی

متخصص ژنتیک

مهشید
رنجبران

متخصص بیهوشی

افروز
زارع حسینی

پزشک عمومی

سعید
زارعی

ایمنی شناس (ایمونولوژیست)

میترا
زراتی

متخصص تغذیه

هستی
ساربان

پزشک عمومی

کاوه
سلطان زاده

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

هاله
سلطان قرایی

متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)، فلوشیپ پاتولوژی اطفال

مهدخت
سلطانی

خدیجه
شادجو

متخصص زنان و زایمان، گرایش اندومتریوز

مهدی
شعبانی

محمدرضا
صادقی

جنین شناس

علی
صادقی تبار

متخصص علوم آزمایشگاهی

ژاله
طاهری

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

بیتک
طرازی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

سیمین
ظفردوست

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

سعیدرضا
غفاری

متخصص ژنتیک

نازنین
غفوریان

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

فرناز
فاطمی

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

لعیا
فخری

پزشک عمومی

سحر
فرزین مقدم

متخصص زنان، پریناتولوژی

بهزاد
قربانی

متخصص سلامت جنسی
روان پزشک

رکسانا
کارگر

سمیه
کاظم نژاد

جنین شناس

محمد
کاظمیان

متخصص پزشکی قانونی

محمد
کاظمینی

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

آتوسا
کریمی

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

عاطفه
گرگین کرجی

لادن
گیاهی

متخصص تغذیه

ملیحه الزمان
مؤمنی ها

پزشک عمومی

اعظم
محمد اکبری

افسانه
محمدزاده

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

سارا
مختار

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

یونس
مدبری

متخصص پزشکی اجتماعی

نیلوفر
معترف

متخصص زنان و زایمان

اعظم السادات
مهدوی

جراح و متخصص زنان و لاپاراسکوپی

ناصر
مهدوی

مشاور خانواده

آرش
مهذب

پزشک عمومی

علیرضا
میلانی فر

متخصص حقوق و اخلاق پزشکی

ناهید
نفیسی

طیبه
نیکو خرسند

جراح

بهرنگ
آبادپور

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

محمد مهدی
آخوندی

جنین شناس

سعید
آراسته

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

فروغ
آزادی

متخصص داخلی - غدد

حسین
آصف جاه

جراح و متخصص زنان و لاپاراسکوپی

فاطمه
ارجمند

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

سرور
اسدی

متخصص عفونی

محمدرضا
اکبری

متخصص عفونی

ناصر
امیر جنتی

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

سهیلا
انصاری پور

متخصص سقط مکرر
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

زهره
بهجتی اردکانی

متخصص پزشکی اجتماعی

لیلا
بیانی

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

رویا
پادمهر

متخصص زنان و زایمان، گرایش اندومتریوز

مریم
توکلی

ایمنی شناس (ایمونولوژیست)

راحله
توکلی

خون شناس (آنکلوژیست)

پروین
جابری پور

متخصص زنان و زایمان

علیرضا
جعفری

متخصص داخلی - غدد

شیدا
جوهری

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

علیرضا
چمنی

متخصص بیهوشی

احمد
حجازیان

متخصص بیهوشی

فاطمه
حسینی نسب

پزشک عمومی

شاهین
خزعلی

جراح و متخصص زنان و لاپاراسکوپی

مژده
ذنوبی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

محمد
راسخ

متخصص حقوق و اخلاق پزشکی

فاطمه
رحیمی شعرباف

فوق تخصص پره ناتولوژی

فاطمه
رزاقی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان
متخصص سقط مکرر

مریم
رفعتی

متخصص ژنتیک

مهشید
رنجبران

متخصص بیهوشی

افروز
زارع حسینی

پزشک عمومی

سعید
زارعی

ایمنی شناس (ایمونولوژیست)

میترا
زراتی

متخصص تغذیه

هستی
ساربان

پزشک عمومی

کاوه
سلطان زاده

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

هاله
سلطان قرایی

متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)، فلوشیپ پاتولوژی اطفال

خدیجه
شادجو

متخصص زنان و زایمان، گرایش اندومتریوز

محمدرضا
صادقی

جنین شناس

علی
صادقی تبار

متخصص علوم آزمایشگاهی

ژاله
طاهری

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

بیتک
طرازی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

سیمین
ظفردوست

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

سعیدرضا
غفاری

متخصص ژنتیک

نازنین
غفوریان

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

فرناز
فاطمی

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

لعیا
فخری

پزشک عمومی

سحر
فرزین مقدم

متخصص زنان، پریناتولوژی

بهزاد
قربانی

متخصص سلامت جنسی
روان پزشک

سمیه
کاظم نژاد

جنین شناس

محمد
کاظمیان

متخصص پزشکی قانونی

محمد
کاظمینی

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

آتوسا
کریمی

متخصص زنان و زایمان، گرایش ناباروری زنان

لادن
گیاهی

متخصص تغذیه

ملیحه الزمان
مؤمنی ها

پزشک عمومی

افسانه
محمدزاده

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

سارا
مختار

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

یونس
مدبری

متخصص پزشکی اجتماعی

نیلوفر
معترف

متخصص زنان و زایمان

اعظم السادات
مهدوی

جراح و متخصص زنان و لاپاراسکوپی

ناصر
مهدوی

مشاور خانواده

آرش
مهذب

پزشک عمومی

علیرضا
میلانی فر

متخصص حقوق و اخلاق پزشکی

طیبه
نیکو خرسند

جراح

بهرنگ
آبادپور

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

محمد مهدی
آخوندی

جنین شناس

ناصر
امیر جنتی

متخصص اورولوژی / آندرولوژی (ناباروری مردان)

سهیلا
انصاری پور

متخصص سقط مکرر
متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

زهره
بهجتی اردکانی

متخصص پزشکی اجتماعی

علیرضا
چمنی

متخصص بیهوشی

شاهین
خزعلی

جراح و متخصص زنان و لاپاراسکوپی

مژده
ذنوبی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

مریم
رفعتی

متخصص ژنتیک

هاله
سلطان قرایی

متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی)، فلوشیپ پاتولوژی اطفال

محمدرضا
صادقی

جنین شناس

علی
صادقی تبار

متخصص علوم آزمایشگاهی

سیمین
ظفردوست

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

سعیدرضا
غفاری

متخصص ژنتیک

نازنین
غفوریان

متخصص سونوگرافی و رادیولوژی

بهزاد
قربانی

متخصص سلامت جنسی
روان پزشک

افسانه
محمدزاده

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ ناباروری زنان

آرش
مهذب

پزشک عمومی

طیبه
نیکو خرسند

جراح

Copyright by Avicenna Research Center

Designed by